WSPÓŁPRACA

W ramach mojej działalności udostępniam klientom trzy tryby współpracy:

Interwencyjny

  • usługi zlecane w odpowiedzi na awarię lub inny problem z szeroko rozumianym IT
  • na podstawie opisu awarii szacuje pracochłonność
  • rozliczenie z Klientem następuje zawsze na podstawie rzeczywistych godzin pracy oraz ewentualnych kosztów sprzętu czy materiałów

Zadaniowy

  • na podstawie opisu zadania oraz rozmów z Klientem
  • podstawą do rozliczenia jest ustalony przed rozpoczęciem prac budżet i harmonogram zadania

Abonamentowy
stała współpraca

  • model preferowany przez Klientów i najbardziej korzystny dla nich finansowo
  • rozliczenie następuje zgodnie z ustalonym abonamentem lub po preferencyjnych stawkach godzinowych